Autor: Fielding, Joy, 1945-

Povídej, co vidíš /
Zachráníš mě ráno /
Ztracená /
Řekni, kde ji najdu /